آیابااین وضعیت مشکل خانه اجاره ای به فاجعه تبدیل نخواهدشد؟
رهن و اجاره کد ملک: غعف758

فاجعه … آیابااین وضعیت مشکل خانه اجاره ای به فاجعه تبدیل نخواهدشد؟

پاوه شهری کوهستانی که دروضعیت کمبود زمین مسکونی قرار دارد وازیک سو پتانسیل گردشگری بودن واز سوی دیگرباتوجه به افزایش جمعیت ومهاجرت ازسوی بعضی ازروستاها،بخش ها وحتی روستاهای استان سنندج که شهرپاوه را برای ادامه زندگی انتخاب کرده اند معضل مسکن خودبه خود به وجودخواهدآمد، لذا لازم است باهمراهی مردم،مسئولین عزیز به فکرچاره ای اساسی برای اجرای طرح جامع شهر باشند که درسرتاسرایران ??سال یکباراست اما چندسال ازاجرای این طرح میگذرد وهنوز اقدامی ازسوی استانداری ،شورای اسلامی وشهرداری پاوه صورت نگرفته است.به عنوان یک شهروندکه چندین سال است در زمینه مسکن وامورات مستاجرین سروکاردارم لازم میدانم شهرداری وشورای شهر درتسهیل صدورپروانه ساخت،انبوه سازی واجرایی شدن این طرح مهم تعجیل نمایند،ونظارت کافی برواحدهای خالی لازم است تاخدای ناکرده وضعیت مسکن واجاره بها ازاین بدتر ویابه فاجعه تبدیل نگردد.

مشاور املاک پاوه –  کاوه یزدانبخش

جزئیات بیشتر
  • وضعیت ملک: رهن و اجاره
  • نوع ملک: سایر
  • ایمیل: info@oramanmelk.ir
  • شماره تلفن:
  • قیمت:
  • متراژ:
  • استان: کرمانشاه
  • شهرستان: پاوه
  • امتیازات: